Kontakt

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ZGODA”
ul. Pucka 12
84-200 Wejherowo

NIP: 588-000-81-36
REGON: 000988610

Sekretariat telefon 58-677-96-96
fax 58-677-96-99
e-mail: sekretariat@wejherowo.spolem.org.pl

Prezes Zarządu
e-mail: berlak@wejherowo.spolem.org.pl

Dział Handlowy telefon 58-677-96-93
e-mail: handlowy@wejherowo.spolem.org.pl

Księgowość telefon 58-677-96-91
e-mail: ksiegowosc@wejherowo.spolem.org.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ZGODA”, Pucka 12, 84-200 Wejherowo.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ZGODA”, Pucka 12, 84-200 Wejherowo; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@wejherowo.spolem.org.pl