Zarząd

Zarząd Spółdzielni stanowią:

mgr Mirosława Berlak – Prezes Zarządu