Struktura

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Prezes Zarządu
  • stanowisko pracy ds. pracowniczych
  • stanowisko pracy ds. administracji
  • stanowisko pracy ds. technicznych
  • Dział Handlowy
  • stanowisko pracy ds. gastronomii
  • stanowisko pracy ds. transportu
  • placówki detaliczne
  • bar

Główny Księgowy
  • sekcja finansowo-księgowa
  • stanowisko pracy ds. rachuby płac