„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ZGODA”Wejherowska Spółdzielnia została założona
w 1919 roku przez 28 członków, z inicjatywy Alfonsa Chmielewskiego. Jednak statut Spółdzielni został uchwalony 20 lipca 1920 r.,
a do rejestru przedsiębiorstw została wpisana
4 sierpnia 1920 r.
Początki istnienia Spółdzielni były bardzo trudne. W okresie międzywojennym Spółdzielnia posiadała zaledwie 3 sklepy. Dużo przeszkód miała przez konkurencję prywatnego kupiectwa, które Spółdzielnię zwalczało różnymi sposobami.
W wyniku klęski wrześniowej 1939 roku niemieckie władze okupacyjne z dniem
11 września 1939 r. rozwiązały Spółdzielnię.
Po wojnie dnia 14 maja 1945 r. odbyło się,
z udziałem 36 osób „Walne Zebranie”
z zadaniem odrodzenia Spółdzielni Spożywców
„Zgoda” w Wejherowie.
Lata następne to okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni. W szczytowym okresie Spółdzielnia zatrudniała ponad tysiąc pracowników i była niekwestionowanym monopolistą w wejherowskim handlu, prowadziła też działalność gastronomiczną i produkcję żywności.
Urynkowienie handlu i przemiany ustrojowe
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku były dla Spółdzielni bardzo trudne. Nastąpił proces prywatyzacji lokali handlowych, gastronomicznych i produkcyjnych. W latach
1989 – 1995 przekazano 60 lokali handlowych,
14 zakładów gastronomicznych i 3 zakłady produkcyjne.
Obecnie zatrudnienie jest znacznie skromniejsze, bowiem osiąga niespełna
60 pracowników, przeważnie o długoletnim stażu. W ostatnich latach wszystkie sklepy zostały gruntownie wyremontowane
i zmodernizowane. Pozwoliło to utrzymać stan sieci handlowej otoczonej silną konkurencją
na poziomie nie odbiegającym od stanu,
a wręcz niejednokrotnie prezentują się korzystniej.